Home

Welkom op de site van Soeterbroek Compliance & Meer, kortweg SC&M.

Sinds 2006, het jaar van invoering van de Wfd en een jaar later de Wft, heeft de branche van financieel dienstverleners een stortvloed aan wet- en regelgeving over zich heen gekregen. Deze wetgeving is bedoeld om de belangen van de consument te beschermen en borgt onder andere de vakbekwaamheid, financiële zekerheid en een helder en passend financieel advies. Financieel dienstverleners doen veel om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar weten door de open normen niet of zij de kritiek van de toezichthouder kunnen doorstaan.
Regelmatig keert in de pers het onderwerp van opgelegde boetes of andere toezichtmaatregelen terug. Dat roept de behoefte op bij financieel dienstverleners om onafhankelijk te laten toetsen hoe zij er echt voor staan. SC&M voert een dergelijke toetsing graag uit.

SC&M is een kleine organisatie die dichtbij de financieel dienstverlener staat in het compliant maken en blijven van zijn dienstverlening.

Wie wij zijn, wat wij doen en hoeveel dat kost, kunt u terugvinden op deze site.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.