Dienstverlening

Om compliant te zijn moet onderzocht worden of de wet- en regelgeving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van de financieel dienstverlener worden nageleefd en bevorderd met als doel het voorkomen van de aantasting van de integriteit, alsmede financiële, juridische en reputatieschade.

Wft Compliance Audit

Voor adviseurs/bemiddelaars is het van groot belang te weten of zij voldoen aan de Wft, Bfgo en de Wwft. De aandacht voor deze markt vanuit de AFM is groot en veel van de door AFM opgelegde boetes hebben betrekking op adviseurs/bemiddelaars. Daarom biedt SC&M voor dergelijke organisaties de zogenaamde Wft Compliance Scan aan. Door een Wft Compliance Audit te laten uitvoeren, krijgt u op een efficiënte manier inzicht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de eisen van de Wft, Bgfo en Wwft.
De Wft Compliance Audit werkt als volgt: Nadat u het ingevulde intakeformulier en een drietal adviesdossiers hebt ingestuurd, maken wij een afspraak voor bij u op kantoor. Tijdens deze afspraak worden de processen doorgelicht die van belang zijn in het kader van de Wft, Bgfo en Wwft. Daarnaast worden de adviesdossiers geanalyseerd. U ontvangt daarna een uitgebreide rapportage met daarin onze bevindingen, aanbevelingen en conclusies met betrekking tot de onderzochte processen en de analyse van de adviesdossiers.

Audit Advies Dossier

In de praktijk blijkt dat er behoefte bestaat na te gaan of de gegeven adviezen voldoen aan de wetgeving. Via de Audit Advies Dossier kan u de kwaliteit van de advisering verder verbeteren en ontvangt u persoonlijke feedback op basis van de getoetste dossiers.

U ontvangt daarvoor een rapport waarin de analyse is opgenomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onze analyse op uw dossiers in een persoonlijk gesprek te laten toelichten.

Een eventuele vervolgstap op Wft Compliance Audit of Audit Advies Dossier is het krijgen van verdere ondersteuning om de aanbevelingen die door SC&M zijn gedaan door te voeren in uw organisatie. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op.

Vergunningaanvraag

Wij geven tevens ondersteuning bij het aanvragen van een AFM vergunning. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op.

... En meer

Heeft u daarnaast nog vragen met betrekking tot compliance, schroom niet, maar leg uw vraag bij ons voor.

De reiskosten bedragen € 0,19 per gereden kilometer, te rekenen vanaf het kantooradres van SC&M tot de plaats waar het gesprek plaatsvindt en terug.

Bij het werken op basis van een uurtarief hanteren wij een tarief van € 130,- per uur.

Alle genoemde bedragen gelden vanaf januari 2016 en zijn exclusief BTW.