Prijzen Soeterbroek Compliance & Meer

Wft Compliance Audit € 795,-
Bijkomende reiskosten kantoorbezoek per gereden kilometer € 0,19

Eventuele ondersteuning voor het compliant maken nadat de Wft Compliance Audit heeft plaatsgevonden bebeurt op basis van een offerte, of op basis van het geldende uurtarief.

Audit Advies Dossier, per dossier € 200,-
Persoonlijk gesprek n.a.v. Audit Advies Dossier € 250,-
Bijkomende reiskosten kantoorbezoek per gereden kilometer € 0,19

Abonnement € 30,- P/M
Onbeperkt vragenstellen m.b.t. Compliance gratis
1 audit advies dossier per jaar gratis
2e en verdere Wft Compliance Audit om de 2 jaar € 550,-

Een abonnement nemen is alleen mogelijk indien er een 1e Wft Compliance Audit is uitgevoerd.

Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van
3 maanden voor de afnemer van het abonnement

Vragen worden het liefst schriftelijk (e-mail) gesteld en worden binnen 3 werkdagen beantwoord. Indien er externe (juridische) kosten aan de beantwoording verbonden zijn wordt u daar vooraf over geοnformeerd.

Tarieven voor afname standaard procedures

Procedure SC&M Abonnee
Vakbekwaamheid (incl. opleidingsplan) € 29,50 € 25,00
Betrouwbaarheid (incl. checklist indiensttreding en personeelsdossier) € 29,50 € 25,00
Uitbesteding € 29,50 € 25,00
Klachtenprocedure € 29,50 € 25,00
Incidentenregeling € 29,50 € 25,00
Controle vergunning € 29,50 € 25,00
Advies (hypotheek) € 29,50 € 25,00
Advies (AOV) € 29,50 € 25,00
Nazorg € 29,50 € 25,00
Reclame € 29,50 € 25,00
(pre)contractuele informatie en productinformatie € 29,50 € 25,00
Transparantie beloning € 29,50 € 25,00
Beheerst beloningsbeleid € 29,50 € 25,00
Gespreide betaling € 29,50 € 25,00
Verkoop op afstand € 29,50 € 25,00
Execution only € 29,50 € 25,00
Wwft € 29,50 € 25,00
Dienstenwijzer € 29,50 € 25,00
Meldingsplichten € 29,50 € 25,00

Standaard uurtarief SC&M € 130,- en voor abonnementhouders bedraagt het uurtarief € 115,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Algemene Voorwaarden SC&M zijn van toepassing